. .


                       
                                                       Intex, :
  ,   ,
      30500-RASTAR
/ RASTAR MERCEDES G55 1:24, . 30500-RASTAR
[30500-RASTAR]  

! !
 / RASTAR MERCEDES G55 1:24,  . 30500-RASTAR
. .


306,400 .
30 . 64 .


/ RASTAR MERCEDES G55 1:24, . 30500-RASTAR .
 • -
 • 3- .
 • : 0,44 .
 • - 0,00567 3
 • : S56873251
  / RASTAR MERCEDES G55 1:24, . 30500-RASTAR