DANCING CAR . 89-8 , 1:16
! !
DANCING CAR . 89-8 .
 • : 1:16
 • -.
 • .
 • /, /.
 • + 220V .
 • 2 AA ( ).
 • 3- .
  DANCING CAR . 89-8- , .
  :

  DANCING CAR . 89-8