. JOY TOY 0811, 445 , 2 , 220V
! !
. .
!

.
445 .
. 220V.
: 50x36x11 .
: Joy Toy.
: 0811.
: 0811.

: