. JOY TOY 0820, 584 , 2 , 220V
! !
. .
!

.
584 .
. 220V.
: 60x40x12 .
: Joy Toy.
: 0820.
: 0820.

: